Oppdragsgivar:
DNB Eiendom
Utfordring:
Korleis kan VR (virtual reality) forbetre brukaropplevinga i forbindelse med boligkjøp?
Omfang:
Prosjektet gjekk over ein tidsperiode på 10 månadar, i eit team beståande av sju studentar med bakgrunn frå 3D, programmering og digital marknadsføring.

Produktet er utvikla med Scrum-metodikk, ein ofte brukt tilnærming i "Agile" utvikling.
Løysing:
Vi har primært fokusert på nybygg, då desse i dag har avgrensa med moglegheiter for visning. Vi ønsker at kunden skal kunne tre inn i ein ferdig leilighet lenge før ferdigstilling, med moglegheiter for personleg tilpassing.

Det er også fokusert på eigendomsmeglar si rolle under VR-visning.

Demo-leilighet med moglegheiter for tilpasning av interiør, og presentasjon av informasjon.

Vindu med utsikt til reelle omgivnader.

Demo-leiligheta inneheld stove, kjøkken, to soverom, samt bad.

Teleporterings-punkt sørger for smidig forflytting i demo-leiligheta.


Skissert landingsside for DNB Eiendom:

Booking-løysing:

Kommunikasjonsstrategi:
35 sider med plan for lansering knytt opp mot DNB Eiendom sin merkevare og situasjon i dag. Dokumentet inneheld også rettleiing for eigedomsmeklar når det kjem til visning i VR.
Det endelege produktet vart presentert som eksamensprosjekt for sensorar på Westerdals Oslo ACT, samt for DNB Eiendoms ansatte på hovudkontoret i Bjørvika.
Back to Top