Oppdragsgivar:
Music Norway
Utfordring:
Musikkbransjen har ikkje nok kontakt med teknologibransjen. Det ligg eit uforløst potensiale til innovasjon, og det bør knyttast kontaktar. 
Målsetning:
Å få teknologi- og musikkbransjen til å møtast, for å stimulere nyskapning.
Tidlege skisser:
Løysing:
Katch er ein event-basert applikasjon som gir deg ein oversikt over kva folk som er i nærheten, og med match-making fører bransjane saman.​​​​​​​
Løysinga har stort fokus på eigenskapar som skal motivere brukarar frå teknologi- og musikkmiljøet.
Back to Top